Turbina wiatrowa pozioma

Lokalizacja

Po zachodniej stronie budynku przy ul. Zwierzynieckiej 10, PL-15-351 Białystok.

Ustawienie

Maszt 15,27 m.

Moc

5,0 kW.

Inwerter

TWERD typ PZGS/5.5kW 400 V AC, moc 5,50 kW.

Turbina

MarkWind 5000P, średnica wirnika 4,8 m, producent PHU eChma.
Moc 24 godziny
Energia w miesiącu