Kontakt

Wydział Elektryczny

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45D

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr inż. Wojciech Trzasko
tel. 85 746 9363
e-mail: w.trzasko@pb.edu.pl

Centrum Badawczo–Dydaktyczne WE

15-351 Białystok
ul. Zwierzyniecka 10

Pracownik Centrum Operatorskiego Elektrowni Hybrydowej
dr inż. Adam Tomaszuk
tel. 85 746 9411
e-mail: elektrowniahybrydowa@pb.edu.pl