Panele ustawione optymalnie

Lokalizacja

Dach budynku przy ul. Zwierzynieckiej 10, PL-15-351 Białystok.

Ustawienie

Pod kątem ok. 38 stopni do poziomu, kierunek południowy (180 stopni).

Moc

DC 3,0 kWp.

Inwerter

SMA typ SUNNY BOY 3000 HF, moc maksymalna 3,15 kWpDC.

Moduły

12 sztuk, łączna powierzchnia 19,48 m² (apertura 17,52 m²), producent: Europe Solar Production Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, typ ESP 250 6P (polikrystaliczne).
Moc 24 godziny
Energia w miesiącu